Gå til hoved-indhold

Start ny ansøgning

GDPR Samtykke

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke, som det er beskrevet her, kan du desværre ikke søge om at få julehjælp fra Frelsens Hær i 2022.

Samtykkeerklæring til brug for ansøgning om julehjælp. 

Jeg erklærer hermed, at Frelsens Hær er bemyndiget til at bruge de data, jeg oplyser i denne ansøgning til at vurdere, om jeg kan få julehjælp fra Frelsens Hær i julen 2021.  

Adgangen til mine personoplysninger er forbeholdt de medarbejdere, der har behov for de pågældende oplysninger til at udføre deres arbejdsopgaver. 

Jeg er indforstået med, at oplysningerne opbevares elektronisk i Frelsens Hærs database. 

Frelsens Hær sletter mine oplysninger senest 2 måneder efter der er taget stilling til, om jeg kan få julehjælp. Hvis jeg i ansøgningen siger ”ja” til, at Frelsens Hær kan kontakte mig senere, beholder Frelsens Hær dog mine kontaktoplysninger til brug for dette. 

Mine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen og databeskyttelsesloven og jeg oplyses nu om at: 

1) Frelsens Hær i Danmark er dataansvarlig. 
2) Jeg har ret til at få indsigt i de personoplysninger, Frelsens Hær har registreret om mig, og jeg kan på ethvert tidspunkt rette i disse. Såfremt jeg ønsker dette, kan jeg kontakte: Frelsens Hær, att. Programafdelingen, Frederiksberg Alle 9, 1621 København V eller på  
Programafdeling@fhmail.dk
3) Jeg kan trække mit samtykke tilbage ved at henvende mig til: Frelsens Hær, att. Programafdelingen, Frederiksberg Alle 9, 1621 København V eller på  
Programafdeling@fhmail.dk. Hvis jeg trækker mit samtykke tilbage, kan det få betydning for, om jeg kan få julehjælp eller ej. 
4) Mener jeg at databeskyttelsesreglerne er overtrådt, har jeg ret til at indgive klage til Datatilsynet på www.Datatilsynet.dk 
5) Retsgrundlaget for behandlingen af mine personoplysninger er artikel 6, stk. 1 (a) (samtykke) i EU’s Persondataforordning.